homoeopathy treatment in ahmednagar  

ahmednagar homeopaty hospital
homoeopathy treatment homoeopathy treatment homoeopathy treatment homoeopathy treatment homoeopathy treatment homoeopathy treatment homoeopathy treatment

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

     
   
 
होमिओपँथिक चिकित्सा

१.सेक्स समस्या : अविवाहीत, नवविवाहित तरूणांच्या चाळीशीनंतरच्या मधुमेही आणि व्यसनाधिन स्त्री पुरुषांच्या सर्व प्रकारच्या सेक्स‌ समस्या

उदा.हस्तमैथुनाचे दुष्परिणाम, स्वप्नदोष, शिघ्रपतन, असमाधान, कमजोरी, लघवीत विर्य जाणे, शुक्राणुंची कमी, गुप्तरोग, गोनोरिया,' गर्मी,(sifilis) एडस (HIV), नपुसकत्व व त्यामुळे आलेले मानसिक नैराश्य.

For More Details Please Visit : www.sextreatment.in

 

२. त्वचा रोग : गजकर्ण, इसबगोल, जळवात, जायाखिळ्या, पांढरे डाग, सोरियासीस, नागीण, तोंडावर पिंपल्स, अंगावर पित्त, सिरिम,
खरूज, नायटे, फिसके, कुरूप‌

 

स्त्री रोग‌ चिकित्सा व‌ वंध्य‌त्व‌ निवार‌ण‌ :
मासिक‌ पाळीच्या त‌क्रारी, पांढ‌रे जाणे, लैगिंक‌ स‌म‌स्या, अस‌माधान‌, स्त्ननात‌ गाठ‌, वारंवार‌ अॅबॉर्श‌न‌ (ग‌र्भ‌पात‌)घेणे, अंग‌ बाहेर‌ प‌ड‌णे, व‌ न‌पुंस‌क‌त्व‌.
पोटाचे विकार‌ : अप‌च‌न‌, गॅस‌, अॅसिडीटी (आत्म‌पित्त‌), संडास‌ साफ‌ न‌ होणे (ब‌ध्द‌कोष्ठ‌ता), काविळ‌ (पिव‌ळी/पांढ‌री)
विना आँपरेशन : मुळव्याध, फिशर, भगंदर (fistula), टॉन्सिल्स, मुतखडा, अॅपेंडिक्स, प्रोस्टेट ग्रंथीचे विकार, कर्णस्त्राव, पोटातील अल्सर, नाकाचे वाढलेले घड, कॅन्सरच्या गाठी.
वारंवार : शिंका, सर्दी, खोकला, डोकेदुखी, अर्धशिशी (migraine), धुर, धुळिची अँलर्जी, श्वासाला त्रास (दमा), फिट येणे, हिरड्यातुन पु, रक्तस्त्राव, तोंड येणे, संडासमध्ये आळा पडणे, जुलाब होणे.

इतर आजार‌
अॅनिमिया (हिमोग्लोबिनची कमी), किडनीचे व तुप्रशयाचे विकार, मेंदुचे विकार, पारकिन्सोनिझम, थायरॉईड व इतर ग्रंथीचे विकार, सांधेवात, लठ्ठपणा, उच्च रक्तदाब, कानात आवाज येणे (tinitus), मधुमेह, (diabeties), ह्रद्यरोग, कर्करोग (कॅन्सर)
माँडर्न अँक्युपंक्चर उपचार केंद्र :


चिनी तत्वावर आधारित विना औषध, शरिरावरील विशिष्ट बिंदूना सुपा वेचुन त्यात अत्याधुनिक 'जपानमेड' मशीनच्या सहाय्याने (low frequency)
चुंबकिय करंट सोडून खालील आजारांवर इलाज‌
१) अर्धांगवायु २) लकवा ३) पोलिओ ४) मतिमंदता ५) सांधेदुखी ६) मान, पाठ, गुडघेदुखी ७) म‌ण‌क्याचे विकार‌ ८)सायाटिका ९) हाता पायांना मुंग्या १०)थ‌र‌काप‌ ११) स्पॉडिलाय‌टीस‌ बायोकेमिक‌ चिकित्सा १)मुल‌ उशीरा बोल‌णे २) उशीरा चाल‌णे ३) उंची खुंट‌णे ४) व‌ज‌न‌ न‌ वाढणे ५) उशीरा दात‌ येणे ६) दात‌ किड‌णे ७) झोपेत‌ दात‌ खाणे ८) माती, पेन्सिल‌ व‌गैरे खाणे ९) ड‌च‌कुन‌ उठणे १०) बिछाण्यात‌ ल‌घ‌वी कर‌णे ११) बाळ‌द‌मा १२) वारंवार‌ जुलाब‌, उल‌ट्या, पोटात‌ जंत‌, स‌र्दी व‌ इत‌र‌ संस‌र्ग‌ज‌न्य‌ रोग‌ इत्यादी ल‌हान‌ मुलांच्या विकासाविष‌य‌क‌ स‌म‌स्यांसाठी 'बाराक्षार‌' औष‌धे होमिओपॅथिक‌ औष‌धांनी गुज‌ पाय‌ला उशीर‌ लाग‌तो, हा स‌र्व‌सामान्य‌ गैर‌स‌म‌ज‌ दूर‌ क‌र‌णे हेच‌ आम‌चे प्रामाणिक‌ ध्येय‌ आहे.

 
बायोकेमिक‌ चिकित्सा :
१)मुल‌ उशीरा बोल‌णे २) उशीरा चाल‌णे३) उंची खुंट‌णे ४) व‌ज‌न‌ न‌ वाढणे५) उशीरा दात‌ येणे ६) दात‌ किड‌णे७) झोपेत‌ दात‌ खाणे ८) माती, पेन्सिल‌ व‌गैरे खाणे९) ड‌च‌कुन‌ उठणे १०) बिछाण्यात‌ ल‌घ‌वी कर‌णे
११) बाळ‌द‌मा १२) वारंवार‌ जुलाब‌, उल‌ट्या, पोटात‌ जंत‌, स‌र्दी व‌ इत‌र‌ संस‌र्ग‌ज‌न्य‌ रोग‌
इत्यादी ल‌हान‌ मुलांच्या विकासाविष‌य‌क‌ स‌म‌स्यांसाठी 'बाराक्षार‌' औष‌धे होमिओपॅथिक‌ औष‌धांनी गुज‌ पाय‌ला उशीर‌ लाग‌तो, हा स‌र्व‌सामान्य‌ गैर‌स‌म‌ज‌ दूर‌ क‌र‌णे हेच‌ आम‌चे प्रामाणिक‌ ध्येय‌ आहे.
 
अँक्युप्रेशरसाठी आवश्यक उपकरणे व चुंबक चिकित्सा सामुग्री :
 
अ.नं.
उपकरणाचे नाव
किंमत
उपयोग‌
रोप एक्सरसाईजर
३५०/-
वजन कमी करण्यासाठी
सोना बेल्ट
८५०/-
 
ट्वीस्टर
२५०/-
 
मँग्नेटीक वाँटर स्टँण्ड
२५०/-
बध्दकोष्ठता व पोटाचे विकार‌
चुंबक पट्टा (मानेसाठी)
१५०/-
मान‍ पाठ गुडघेदुखी
चुंबक पट्टा (कमरेसाठी)
३५०/-
मणक्याचे विकार‌
चुंबक पट्टा (गुडघ्यासाठी)
१५०/-
मुकामार‌
हिटींग‌ पँड‌ (शेक‌ण्याची पिश‌वी)
२००/-
म‌स‌ल‌ स्प्रेन‌ (ल‌च‌क‌)
स्पाईन‌ रोल‌र‌
१५०/-
 
१०
अँक्युप्रेशर चप्पल (लेडीज / जेन्टस) रेग्युलर
१२०/-
टाच दुखणे
११
अँक्युप्रेशर चप्पल (लेडीज / जेन्टस) डिलक्स
२५०/-
मणक्याचे विकार‌
१२
पिरँमिड डिस्क (पाँवर मँट २०००)
१५०/-
सायाटीका
१३
फुट रोलर
१५०/-
 
१४
अँक्यु शु सोल
१००/-
 
१५
चुंबक माळ (नेकलेस)
१५०/-
रक्तदाब (हाय/लो)
१६
डायबेटीक बेल्ट
२००/-
मधुमेह‌
१७
रिस्ट बेल्ट/ब्रासलेट/रिस्ट वाँच (घड्याळ)
१२०/-
ह्रद्यविकार‌
१८
हाय क्वालिटी अँक्यु मँग्नेटीक बेड
९०००/-
 
१९
वंडर शु सोल
१००/ -
उंची वाढविणे
२०
योको फ्रुट सोल
२००/-
 
२१
रोप एक्सरसाईजर
३५०/-
अर्धांगवायू (लकवा)
२२
पाँकेट एक्सरसाईजर / अँक्युप्रेशर बाँल
३०/-
 
२३
चुंबक चष्मा
१५०/-
द्रुष्टिदोष, डोळ्यांची नंबर तसेच डोळ्यांची जळजळ, लाली कमी करण्यासाठी
२४
अँलोव्हेरा जेल‌ च‌ष्मा
१५०/-
 
२५
सुजाँक‌ रिंग‌ (सिल्व‌र‌) /थंब‌ जिमी
१०/-
विविध‌ आजारांचा सुजाँक‌ थेर‌पीने (अँक्युप्रेश‌र‌) उप‌चार‌ क‌र‌ण्यासाठी
२६
सुजाँक‌ जिमी (सुप‌र‌)
५०/-
 
२७
जिमी (फाय‌ब‌र‌) / स्प्रिंग‌ जिमी
२०/-
 
२८
स्टार‌ मँग्नेट‌ (१० न‌ग‌)
५०/-
 
२९
सुजाँक‌ टेप‌
३०/-
 
३०
डाँल्फीन‌ मसार्ज‌र‌
८००/-
श‌रीराच्या कोण‌त्याही भागाचा म‌साज‌ क‌रण्यासाठी
३१
स्टिम‌र‌
१५०/-
जुनाट‌ स‌र्दी, नाक‌ चोंद‌णे, साय‌न‌स‌, द‌मा
 
व‌रील‌ स‌र्व‌ उप‌क‌र‌णे मिळ‌ण्याचे एक‌मेव‌ ठिकाण‌ डाँ.अभ‌य‌ मुथा B.H.M.S.,C.C.H.,M.D. होमिओपँथिक‌ व‌ अँक्युपंक्च‌र‌ त‌द्न्यओम‌ म‌ल्टिस्पेशालिटी हाँस्पिट‌ल‌ विनाय‌क‌न‌ग‌र‌, छ‌त्रप‌ती ब‌जाज‌ शो रूम‌ ज‌व‌ळ‌, न‌ग‌र‌ पुणे रोड‌, अ‍.न‌ग‌र‌ संप‌र्क‌ : मोबा.९४२२२३९०१३
 
मानसोपचार केंद्र :
खालील मानसिक विकारांवर बँच फ्लाँवर रेमेडी (पुष्प औषधींनी) इलाज‌
१) विशिष्ट गोष्टींची अवास्तव भिती २)अनामिक भिती३) आत्मविश्वासाची कमी ४)मनाचीअनिश्चितता५) मन एकाग्र न होणे ६) लक्षात न रहाणे७) अवास्तव चिंता, बेचैनी ८) एकटेपणा९) नैराश्य १०) शंकाखोर मनोव्रुत्ती (सिझोफ्रेनिया)११) वारंवार ती मी विचित्र स्वप्ने १२)निद्रानाश (झोप न होणे)१३) वारंवार तीच क्रिया करणे १४) संकुचित मनोव्रुत्ती
 
हर्बल उपचार‌ :
कोणतेही रसायन न वापरता विशिष्ट औषधी वनस्पतींपासुन तयार केलेल्या पावडरी एकत्र करून बनविलेले पँक तसेच तेल अथवा राँम्फ इत्यादींच्या
मदतीने खालील चचेच्या तसेच केसांच्या समस्यांसाठी उपाय‌
 

त्वचेच्या समस्या :

१) रुदा त्वचा २) तेलकट त्वचा३) घामाला दुर्गंधी ४) सुर‌कुत्या५) त्व‌चेव‌रील‌ डाग‌ (काळे / पांढ‌रे) ६) तोंडाव‌र‌ पिंप‌ल्स‌७) डोळ्याभोव‌ती काळी व‌र्तुळे
 
केसांच्या स‌म‌स्या :
१)केस‌ ग‌ळ‌णे २) वाढ‌ (खुंट‌णे)३) पांढ‌रे होणे ५) डोक्यात‌ कोंडा, उवा, खाज‌
 
व्यसनमुक्ती केंद्र : दारू, सिगारेट, गुटखा, तंबाखु, गांज्या व इतर नशिले पदार्थ यांच्या सेवनामुळे शरीरावर होणारे दुष्परिणाम काढुन टाकण्यासाठी तसेच त्या व्यसनापासुन होण्यासाठी होमिओपँथिक औषधे, पुष्पऔषधी, समुपदेशन व संमोहन उपचार.
 
कँटगट थेरपी:
अँलर्जी व दम्याच्या रूग्णांना व्हावे व त्यांच्या आजारावर झटपट नियंत्रण मिळविता यावे यासाठी शरीराच्या विशिष्ट बिंदूवर सुईमार्फत धागा(Catgat) टाकला जातो.
 
दंत चिकित्सा :
(डोक्यावर हात हातात दान)अँक्युप्रेशरने Anasthesia(भुक) या तत्वावर आधारीत विना इंजेक्शन, डोक्याची फक्त एक शिर दाबुन रूग्णाला कोणतीही वेदना न होता दात काढला जातो.
 
पँथाँलाँजिकल लँबोरेटरी:
रक्त लघवी तपासणीची सोय‌
रँपिड रँशनल हिलिंग सिस्टिम‌ (आमची खास संशोधित उपचार पध्दती)
होमिओपँथिक औषधांच्या जोडीला रूग्णाच्या आजारानुसार खालील विशिष्ट उपचार पध्दतींचा उपयोग करून असाध्य आजारांपासुन झटपट मुक्ती
१) पुष्पऔषधी २) बाराक्षार औषधे ३) अँक्युपंक्चर ४) फिजिओथेरपी
५) रिस्टोरे विर्हयोगा ६) निसर्गोपचार‌ ७) चुंबक चिकित्सा ८) अँक्युपंक्चर‌
९) सुजाँक थेरपी १०) ट्रँक्शन ११) हिप्नोसिस (संमोहन) १२) समुपदेशन‌
१३) रेकी १४) मेडिटेशन (धान‍ धारणा)        
 
 रूग्णांसाठी सूचना :
१) होमिओपँथिक गोळ्या घेण्यापूर्वी गुळणा करावा.
२) गोळ्या उपाशी पोटी, हात‌ न‌ लाव‌ता च‌घ‌ळून‌च‌ खाव्यात‌.
३) गोळ्या खाल्याव‌र‌ १५ मिनिटे काहीच‌ खाऊ / पिऊ न‌ये.
४) गोळ्या चालू असे प‌र्यंत‌ काँफी, पान‌, तंबाखू, गुट‌खा, दारू, ल‌वंग‌, क‌च्चा कांदा, ल‌सूण‌ इत्यादी प‌दार्थ‌ व‌र्ज्य करावेत‌.
५) औष‌धे फ्रिज‌ म‌ध्ये टि.व्ही. व‌र‌, गँस‌ ज‌व‌ळ‌, सुर्याचे ऊन‌ येईल‌ अशा जागी ठेवू न‌येत‌. त‌सेच‌ तंबाखू, कापूर‌ व‌ सुवासिक‌ अत्तरे यांच्या पासुन‌ दूर‌ ठेवावेत‌.
६) डाँक्ट‌रांच्या स‌ल्ल्याशिवाय‌ इत‌र‌ कोण‌तेही औष‌धोप‌चार‌ घेऊ न‌येत‌.
७) येथे शिक‌विलेले व्यायाम‌ / योगास‌ने निय‌मित‌ क‌रा.
८) सांगित‌लेले आहारा विष‌यीचे प‌थ्य ज‌रूर‌ पाळा.
९) पुढील‌ वेळी द‌वाखान्यात‌ येतांना स‌काळी ११ ते २ किंवा संध्या.७ ते ९ या वेळेत‌ फोन‌ क‌रून‌ यावे.
१०) गोळ्या / औष‌धे घालून‌ दिलेल्या ड‌ब्या / बाट‌ल्या, प्लास्टिक‌ पिश‌व्या पुढील‌ वेळी द‌वाखान्यात‌ येतांना ब‌रोब‌र‌ आणाव्यात‌.
 

For More Details Please Contact Us...