homoeopathic treatment  

homeopathy treatment multispeciality hospital
homoeopathy treatment homoeopathy treatment homoeopathy treatment homoeopathy treatment homoeopathy treatment homoeopathy treatment homoeopathy treatment

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
   
   
 
प्रँक्टिकल काँम्प्युटराईज्ड होमिओपँथी
३० तास
१०,०००/-
Comparative HMM & Therapeuतिच्स्   ५,०००/-
सर्व डाँक्टर्स / वैद्यकीय महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांसाठी विविध कोर्स‌
माँडर्न अँक्युपंक्चर 
३० तास
१०,०००/-
बँचफ्लाँवर रेभेडी (पुष्पऔषधी)
१० तास‌ 
२,०००/-
संपुर्ण‌ फिजिओ थेर‌पी व‌ योगा प्राणायाम‌    
सर्वांसाठी असणारे कोर्सेस‌
पर्सनँलिटी डेव्हलपमेंट
५ तास
१,५००/
अँक्युप्रेशर (सुजाक थेरपी)
२ तास
५००/-
सेल्फ हिप्नोसिस (संमोहन)
२ तास
५००/-
रेकी उपचार
२ तास 
५००/-
सेक्स एज्युकेशन (तपासणी व मार्गदर्शन)
१ तास 
५००/-
स्पीच थेरपी (वाचा उपचार)
१ तास
५००/-
रिस्टोरेटिव्ह योगा प्राणायाम
२ तास
३००/-
उंची वाढवा (व्यायाम + आहार मार्गदर्शन)
२ तास
३००/-
वजन घटवा (व्यायाम + आहार मार्गदर्शन)
२ तास
३००/-
१०
डायबेटिस कंट्रोल (व्यायाम + आहार मार्गदर्शन)
२ तास
३००/-
 
 

homoeopathy treatment